KRONIKA SZKOŁY

Rok 1946/47

„Wieś nosi nazwę Blizin. W szkole pracuje nauczycielka Saniewska Sabina, jest jednocześnie kierowniczką szkoły. Czynna jest jedna izba lekcyjna o powierzchni 50 m2. Uczniów w szkole jest 26. Najstarszą klasą jest kl. IV . Klasy uczą się na dwie zmiany. W szkole całkowity brak jest pomocy naukowych, brak sprzętu do urządzenia kancelarii. Dalsze izby lekcyjne nie nadają się do użytku z powodu zniszczeń powojennych”.

odtworzył Stefan Malinowski

Blizin                                                                   Rok szkolny 1947/48

„W szkole jest 28 uczniów. Kierownik szkoły Saniewska Sabina. W dalszym ciągu brak jest pomocy naukowych, brak sprzętu szkolnego. Izby lekcyjne niewyremontowane”.

odtworzył Stefan Malinowski

skanuj0001                      skanuj0002

Chruściel                                                    Rok szkolny 1949/50

„Kierowniczką szkoły jest ob. Wróblewska, która jest jedyną siłą nauczycielską pracującą w tej szkole.  Do szkoły uczęszcza 49 uczniów, najstarszą klasą jest klasa piąta licząca 6 uczniów. Czynna jest tylko jedna izba lekcyjna o powierzchni 54 m2, jest 17 ławek. Biblioteka szkolna liczy 108 tomów. Do szkoły dostarczono 1 globus i 1 mapę Polski”.

                                                                                                                              odtworzył Stefan Malinowski

Chruściel                                                    Rok szkolny 1950/51

„Do szkoły przybywa druga siła nauczycielska, jest nią P. Dziurzyńska Maria. W szkole otwarto klasę szóstą przy ogólnej liczbie ośmiu uczniów. Najliczniejszą klasą jest klasa V, liczy 23 uczniów. Ogółem uczniów w szkole 68. Oddano do użytku nowo-wyremontowaną izbę lekcyjną o powierzchni 46,75m2. Nauka trwa na dwie zmiany. Na II-ej zmianie uczy się klasa I. Biblioteka szkolna wzbogaca się o 8 nowych tomów jest więc razem 116 tomów.  W dalszym ciągu w izbach lekcyjnych konieczny jest remont. Brak jest pomocy naukowych, krzeseł, szaf i stołów”.

                                                                                                              odtworzył Stefan Malinowski

Chruściel                                                                      Rok szkolny 1951/52

„Wyremontowano nową izbę lekcyjną o powierzchni 24m2 i otworzono klasę siódmą z ilością 8 uczniów. Przybywa nowa siła nauczycielska jest nią P. Szeksztełło Florian. W szkole powstaje S.K.O.W. licząca 74 członków oraz koło L.P.Z. liczące 46 członków. Biblioteka szkolna liczy już 272 książki z czego korzysta49 uczniów”.

                                                                                                                   odtworzył Stefan Malinowski

Chruściel                                                                     Rok szkolny 1952/53

„W roku szkolnym 1952/53 następuje zmiana personelu pedagogicznego szkoły. Na stanowisko Kierownika Szkoły przybył Ob. Strzelczyk Ryszard zaś na stanowiska nauczycieli  Ob. Kołodziej Kazimierz i Ob. Macek Barbara. W szkole jest 75 uczniów. Klasy są nieliczne, największa ilość uczniów w klasie 12 osób. Szkoła jest typu zbiorczego, gdyż uczęszczają uczniowie z Wielkiego Wierzna  jako szkoły niepełnej. W szkole w dalszym ciągu brak jest szaf na pomoce  naukowe i bibliotekę, brak krzeseł i stołów. Brak 2 tablic oraz portretów”. 

                                                                                                                                                  odtworzył Stefan Malinowski

Rok szkolny

1963/64

    skanuj0003                       skanuj0004

             3ba91a3ce1

  268850f524

Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast